Algemene informatie

In het project “Nieuwe Helden” wordt er -aanvullend op het bestaande aanbod voor jongeren- activiteiten ontwikkeld waarbij de jongeren een ander perspectief wordt geboden, gericht op het betrekken bij de Roermondse samenleving of de eigen wijk.
Het is een activeringsaanbod voor jongeren waarbij de gedachte centraal staat, dat iedereen ergens goed in is, bijvoorbeeld op het gebied van dans, muziek of sport.

We gaan met een groep jongeren aan de slag om
hun talent te ontwikkelen en het zelfvertrouwen te vergroten.
Talent ontwikkelen zal voornamelijk gericht zijn op kunst en cultuur in de breedste zin van het woord waarbij aansluiting wordt gezocht bij de belevingswereld van de doelgroep.
Om te komen tot producties zullen ook talenten op
het gebied van techniek, PR en organisatie worden aangesproken.

De ouders, school en buurt zullen actief worden betrokken,
zodat de jongeren hun talenten kunnen tonen.

Reacties gesloten